D

Vi förändrar samtalsklimatet till mer av nyfiket utforskande dialog

Dialognätverket

Private community

25   members

Ansök om medlemskap om du delar vårt syfte.

Ett nätverk för alla som vill förändra samtalsklimatet i samhällets alla hörn till mer dialog, där vi verkligen försöker förstå varandra även när vi är oense. Vi är öppna för alla tankar om hur sådan dialog kan uppstå liksom mer exakt vad det innebär och vad vi kallar det för. Vi lär av varandras erfarenheter och stöttar varandra i att öka intresset för dialog. Vi arrangerar träffar på video eller lokalt, än så länge i Stockholm.

Dialognätverket startade som en LinkedIn-grupp och finns kvar där för att värva medlemmar, men Haaartland är vårt digitala dialogforum inom nätverket.

Gemanskapande

Gemanskapande

Dialog

Dialog

Information

Information

Mötesinbjudningar

Mötesinbjudningar

Ansök om medlemskap om du delar vårt syfte.

Powered by

The togetherness platform. Communities you build in minutes. Packed with AI. Nordic made in spirit and in tech.

Privacy Policy Terms of use