Vi förändrar samtalsklimatet till mer av nyfiket utforskande dialog

Dialognätverket

Private community

95   members

Ansök om medlemskap om du delar syftet som framgår nedan.

Syftet med nätverket är att skapa en rörelse för att långsiktigt förändra samtalsklimatet till mer av nyfiket utforskande dialog, där vi verkligen försöker förstå varandra även när vi är oense. Vi bidrar till det genom dialog inom nätverket. Vi vill lära av varandras erfarenheter, inspirera och stötta varandra att öka intresset och påverka samtalsklimatet omkring oss i samhällets olika hörn.

Vi vill uppnå samverkan mellan alla grupper som främjar dialog på olika sätt. Vi är öppna för alla tankar om hur dialog kan uppstå liksom mer exakt vad det innebär och vad vi kallar det för. Därför gör vi inte heller några utåtriktade aktiviteter i nätverkets namn. När vi hjälper varandra att främja dialog i andra sammanhang så gör vi det i våra egna namn.

Det finns redan många initiativ till dialog i olika sakfrågor. Vi vill inte konkurrera med dem, så dialoger med annat syfte än att utforska och främja dialog tar vi utanför nätverket. Men vi får gärna bjuda in nätverkets medlemmar.

Vi arrangerar dialoger inom nätverket med videomöten. I Stockholm har vi också börjar med lokala möten. Haaartland är vårt forum för skriftlig dialog online inom nätverket. Den skriftliga och muntliga dialogen kompletterar och berikar varandra. Dialognätverket startade som en LinkedIn-grupp och finns kvar på LinkedIn för att värva medlemmar, men huvudforumet är på Haaartland.

All dialog inom nätverket sker tills vidare på svenska, eftersom vi tror att det är lättare att ha dialog om dessa frågor på vårt modersmål.

Eftersom alla i nätverket delar engagemanget för dialog så tror vi inte att särskilda samtalsregler behövs inom nätverket. Istället uppmuntrar vi synpunkter på hur vi kommunicerar och ser det som en viktig del i vårt gemensamma lärande. Vi vill att nätverket ska vara en miljö där vi kan visa oss ofullkomliga.

Gemenskapande

Gemenskapande

Dialog

Dialog

Information

Information

Mötesinbjudningar

Mötesinbjudningar

Ansök om medlemskap om du delar syftet som framgår nedan.

Powered by

The togetherness platform. Communities you build in minutes. Packed with AI. Nordic made in spirit and in tech.

Privacy Policy Terms of use

©2021 Haaartland Technologies AB